Now showing items 1-20 of 224

 • ORANLAR ARACILIĞI İLE FİNANSAL DURUMUNUZU NASIL ÇÖZÜMLERSİNİZ? 

  Aktan, Bora; Bodur, Bora (Journal of Yaşar University, 2006)
  Özellikle ülkemizde, Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in (KOBİ) imalat sanayinin %98’ini oluşturduğu göz önüne alındığında, işlerini geliştirerek büyümeyi arzulayan fakat güçsüz sermaye yapısına sahip Küçük İşletmeler için, ...
 • PRAGMATISM 

  Ergin, Seçkin (Journal of Yaşar University, 2006)
 • TWO SIDES OF THE GLOBALIZATION MEDAL 

  Erbayandur, E. Gül (Journal of Yaşar University, 2006)
  As the world becomes more and more affected by globalization, its opponents increase in number as well as its followers. This is due to the fact that there are not only winners in this case but also losers. The new global ...
 • DOĞU AVRUPA VE BALKANLARDA AMERİKA DESTEKLİ SİVİL TOPLUM DİRENİŞLERİ 

  Yürür, Pınar (Journal of Yaşar University, 2006)
  İçinde bulunduğumuz yüzyılda önce Balkanlarda ardından Kafkasya coğrafyasında ardı ardına yaşanan sivil toplum direnişleri ve Amerikan destekli darbe hareketleri, yeni yüzyılın nasıl şekilleneceğinin ve Sivil Toplum ...
 • YAPAY ZEKA 

  Pirim, Harun (Journal of Yaşar University, 2006)
  ‘Yapay Zeka’ kavramı ilk duyuşta ister akademisyen, öğretmen, öğrenci olsun ister işadamı olsun birçok kişi üzerinde merak uyandırmaktadır. Neden olduğu sorulacak olursa, zeka gibi soyut bir kavramın yapay ile ...
 • BİSİKLET VE OTOMOBİLİN ENERJİ TÜKETİMİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI 

  İşçi, Coşkun (Journal of Yaşar University, 2006)
  Bisiklet, verimlilik, çevre kirliliği, tarihi gelişim ve spor yönü ile araştırılmıştır. Bisikletin verimliliği bir otomobilin verimliliği ile kıyaslanmıştır. Farklı vites sayısına sahip bisikletler için hız hesaplamaları ...
 • AGENT BASED SYSTEMS: THEORETICAL AND PRACTICAL GUIDE 

  Unknown author (Journal of Yaşar University, 2006)
  Purpose of this paper is to review the literature of Agent Based Systems. This research area became popular since 1980’s within Distributed Artificial Intelligence domain. Even though, it is a new emerging research ...
 • Devrelerin Kontrolü İçin Darbe Üretici Tasarımı 

  Bülbül, Halil İbrahim; Özben, Bülent (Yaşar Üniversitesi, 2006-01)
  Bu çalışmada, bilgisayarın paralel iletişim noktası kullanılarak programlanabilir darbe üreteci tasarlanmıştır. Pascal programlama dilinde geliştirilen program ile frekansı ve tipi ayarlanan darbelerin bilgisayarın paralel ...
 • Ajan Temelli Sistemler: Teorik ve Pratik Rehber 

  Aydın, Ali Orhan (Yaşar Üniversitesi, 2006-01)
  Purpose of this paper is to review the literature of Agent Based Systems. This research area became popular since 1980’s within Distributed Artificial Intelligence domain. Even though, it is a new emerging research area ...
 • A New Proof of Pythagorean Theorem 

  Turgutalp, Ethem Ruhi; Asyalı, Musa Hakan (Yaşar Üniversitesi, 2006-01)
 • Erime Sicaklığı Yüksek Olan Grafit Neden Sert Değildir? 

  İşçi, Coşkun (Yaşar Üniversitesi, 2006-01)
  Bisiklet, verimlilik, çevre kirliliği, tarihi gelişim ve spor yönü ile araştırılmıştır. Bisikletin verimliliği bir otomobilin verimliliği ile kıyaslanmıştır. Farklı vites sayısına sahip bisikletler için hız hesaplamaları ...
 • Calvinism is Only A Historical Phenemenon 

  Seçkin, Ergin (Yaşar Üniversitesi, 2006-01)
  This article on the influence of a religious doctrine, called Calvinism1 which has shaped the minds of American people in the early years of the English Colonies in North America, has been prepared to illustrate the ...
 • Teaching Object Oriented Programming At The Introductory Level 

  okur, Mehmet C. (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Teaching object oriented programming has become a rapidly expanding preference at various educational environments. However, teachers usually experience problems when introducing object oriented concepts and programming ...
 • Resort Planlaması:Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi 

  Özdemir, Gökçe (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Turizm, günümüzde küresel hareketlerin en önemlisini teşkil etmektedir. Turizm planlaması ise, turizmin sistemli ve kontrollü gelişimini sağlayan değişik bir planlama tipini ifade etmektedir. Makro açıdan genel turizm ...
 • Microsoft Güvenlik Risk Yönetimi Kararlarının Gerçek Opsiyon Yaklaşımıyla Değerlemesi 

  Keleş, İbrahim (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Gerçek opsiyon yaklaşımı bir projeden elde edilebilecek tahmini getirileri esnek bir yapıda değerlendirerek, projenin uygulamaya konulması ya da konulmaması ve zamanlaması konusunda karar verme aşamalarının sağlıklı bir ...
 • Eeg İşaretlerinin Ayrıştırılmasında Altuzay Yöntemlerinin Kullanılması 

  Alkan, Ahmet (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Electroensefalogram (EEG) işaretleri beyin yüzeyinden algılanan düşük genlikli biyoelektrik işaretler olup, beyin fonksiyonları hakkında çok miktarda bilgi içermektedir. Bu sebeple, EEG işaretleri özellikle tıp’ta bir ...
 • Iso/Iec 9126 Standardında Anadilin Kullanımı 

  Aydın, Ali Orhan (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Standartlar kurumsal, askeri, ulusal hatta uluslararası ölçeklerde geçerliliğe sahip uygulamaları kapsamaktadırlar. Teknik terimleri kapsayan standartlarda kavramlar arasındaki uyumu sağlamak ve haberleşmeyi kolaylaştırmak ...
 • Ultrasonik ve Diğer Sivrisinek Kovucular 

  İşçi, Coşkun (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Ülkemizde özellikle yazın büyük sıkıntı yaratan sivrisinekler incelenmiş ve değişik sivrisinek kovucular araştırılmıştır. Basit bir ultrasonik sivrisinek kovucu yapılmıştır. Burada önemli olan, sesin frekansının değeridir. ...
 • Tüketicinin Tatmini ile Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması 

  Cömert, Yavuz; Durmaz, Yakup (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Modern pazarlama anlayışının odak noktası kabul edilen tüketicinin satın alma davranışını etkileyen faktörler kültürel, kişisel, sosyal ve psikolojik olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. Tüketicilerin satın ...