E-Journal of Yaşar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi), üç ayda bir (yılda dört kez) elektronik ortamda yayımlanan; hakemli ve hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı uluslararası alan endekslerinde taranan bir dergidir. Bununla birlikte derginin belli içerikteki özel sayıları (armağanlar da dahil olmak üzere) basılarak da yayınlanabilmektedir. 2006 yılından bugüne yayın hayatını sürdürmekte olan dergide yayımlanabilecek yazılar işletme ve ekonomi alanları esas olmak üzere sosyal bilimler alanında İngilizce ve Türkçe makaleler kabul etmektedir. Dergimiz, EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT gibi uluslararası veri tabanlarında taranmaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

View more