Now showing items 1-20 of 215

 • Devrelerin Kontrolü İçin Darbe Üretici Tasarımı 

  Bülbül, Halil İbrahim; Özben, Bülent (Yaşar Üniversitesi, 2006-01)
  Bu çalışmada, bilgisayarın paralel iletişim noktası kullanılarak programlanabilir darbe üreteci tasarlanmıştır. Pascal programlama dilinde geliştirilen program ile frekansı ve tipi ayarlanan darbelerin bilgisayarın paralel ...
 • Ajan Temelli Sistemler: Teorik ve Pratik Rehber 

  Aydın, Ali Orhan (Yaşar Üniversitesi, 2006-01)
  Purpose of this paper is to review the literature of Agent Based Systems. This research area became popular since 1980’s within Distributed Artificial Intelligence domain. Even though, it is a new emerging research area ...
 • Erime Sicaklığı Yüksek Olan Grafit Neden Sert Değildir? 

  İşçi, Coşkun (Yaşar Üniversitesi, 2006-01)
  Bisiklet, verimlilik, çevre kirliliği, tarihi gelişim ve spor yönü ile araştırılmıştır. Bisikletin verimliliği bir otomobilin verimliliği ile kıyaslanmıştır. Farklı vites sayısına sahip bisikletler için hız hesaplamaları ...
 • Teaching Object Oriented Programming At The Introductory Level 

  okur, Mehmet C. (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Teaching object oriented programming has become a rapidly expanding preference at various educational environments. However, teachers usually experience problems when introducing object oriented concepts and programming ...
 • Resort Planlaması:Turizm Planlaması İçindeki Yeri ve Önemi 

  Özdemir, Gökçe (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Turizm, günümüzde küresel hareketlerin en önemlisini teşkil etmektedir. Turizm planlaması ise, turizmin sistemli ve kontrollü gelişimini sağlayan değişik bir planlama tipini ifade etmektedir. Makro açıdan genel turizm ...
 • Microsoft Güvenlik Risk Yönetimi Kararlarının Gerçek Opsiyon Yaklaşımıyla Değerlemesi 

  Keleş, İbrahim (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Gerçek opsiyon yaklaşımı bir projeden elde edilebilecek tahmini getirileri esnek bir yapıda değerlendirerek, projenin uygulamaya konulması ya da konulmaması ve zamanlaması konusunda karar verme aşamalarının sağlıklı bir ...
 • Eeg İşaretlerinin Ayrıştırılmasında Altuzay Yöntemlerinin Kullanılması 

  Alkan, Ahmet (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Electroensefalogram (EEG) işaretleri beyin yüzeyinden algılanan düşük genlikli biyoelektrik işaretler olup, beyin fonksiyonları hakkında çok miktarda bilgi içermektedir. Bu sebeple, EEG işaretleri özellikle tıp’ta bir ...
 • Iso/Iec 9126 Standardında Anadilin Kullanımı 

  Aydın, Ali Orhan (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Standartlar kurumsal, askeri, ulusal hatta uluslararası ölçeklerde geçerliliğe sahip uygulamaları kapsamaktadırlar. Teknik terimleri kapsayan standartlarda kavramlar arasındaki uyumu sağlamak ve haberleşmeyi kolaylaştırmak ...
 • Ultrasonik ve Diğer Sivrisinek Kovucular 

  İşçi, Coşkun (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Ülkemizde özellikle yazın büyük sıkıntı yaratan sivrisinekler incelenmiş ve değişik sivrisinek kovucular araştırılmıştır. Basit bir ultrasonik sivrisinek kovucu yapılmıştır. Burada önemli olan, sesin frekansının değeridir. ...
 • Tüketicinin Tatmini ile Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması 

  Cömert, Yavuz; Durmaz, Yakup (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Modern pazarlama anlayışının odak noktası kabul edilen tüketicinin satın alma davranışını etkileyen faktörler kültürel, kişisel, sosyal ve psikolojik olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. Tüketicilerin satın ...
 • Modern Pazarlamada Tüketici Memnuniyeti ve Evrensel Tüketici Hakları 

  Durmaz, Yakup (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Modern pazarlamanın gayesi, tüketici tatmininin sağlanmasıdır. Tüketicilerin tatmin edilebilmeleri; Tüketici istekleri ve bunlara uygun mal ve hizmetlerin pazara arz edilmesi ile mümkündür. Ancak,tüketici istek ve ...
 • Soyut Canlı Olusumunda Kanserli ve Kansersiz Yaşam Biçimi 

  Ünlü, Fevzi (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Günümüzde sistemi yürüttüğü faaliyetler türünden değerlendirip abstract makine ve abstract dil bazında tasarımlayabilme teknikleri hesap edilebilirliğin sınırlarını zorlamaktadır. Ünlü [1-5]. Bu yeni boyutların iyi ...
 • Effect Of High Euro 

  Koç, Macit (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Over the course of the last month, the US Dollar has reached an all time low versus the Euro. Several factors have played a significant role into this record setting slump. The research has been conducted to determine ...
 • Bilgi Ekonomisi 

  Kevük, Süleyman (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Economic, social and technological changes in recent years in world’s economy has been explained by the knowledge economy conception. These developments, consisting of complex and closely related processes have exposed ...
 • Adlarımızda ve Soyadlarımızda Yaşayan Dil Devrimi 

  Sevinçli, Efdal (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
 • Tomografik Görüntüleme Yöntemiyle Cisimlerin Yerinin İki Boyutlu Düzlemde Algılanması 

  Asyalı, Musa Hakan; Dokumacı, Mehmet; Özden, Murat; Dalbastı, Tayfun (2006-04)
  Bu çalışmada dairesel bir hat üzerine yerleştirilmiş olan alıcı-verici sisteminin oluşturduğu alan içindeki bir cismin yerinin tespit edilmesi işlemi anlatılmaktadır. Önce bu işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ...
 • Spektrometre ve Kolorimetre Uygulamaları için Ccd Array Verisi Okunması ve İşlenmesi 

  Asyalı, Musa Hakan (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Project is about real time frame capturing by CCD camera and processing of image data. Images taken from camera (which has 8 bit data) are transferred to MATLAB. Image data are preserved and processed in matrixes in ...
 • Ses Kontrollü Elektrik Anahtari 

  Asyalı, Musa Hakan; Öztayfun, Sinem (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  Günlük hayatımızı kolaylaştıran elektrikli aletleri açma ve kapama genellikle mekanik bir anahtar yoluyla yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda (örneğin bazı rahatsızlıklarda ya da yaşlılıkta, ya da bazı dış etkenlerin ...
 • What Is Nano Technology? 

  İşçi, Coşkun (Yaşar Üniversitesi, 2006-04)
  In the future we will find that our technological advances will utilize these nanoengineering materials. Nanotechnology will create an atomic revolution in molecular mechanics. A nanometer is one-billionth of a meter; a ...